Fabrizio casu la leggi testoLu casthoni n’accuglia


e in carruzzu lu tiraba,


lu papiru si vindia:


è cussì chi trabagliaba.


Mari e péggiu si campaba,


era onesthu e no furaba,


la midaglia si punia


e in giacchetta l’appuntaba.


Pa fa sabbè chi eddu puru


una vostha era caschunu;


tandu no, no è digraziaddu:


pa l’Italia abia gherraddu.


Tuttu chisthu no impostha


pa cal è assacarraddu


e chi s’è ischandarizaddu


figgiurendi un digraziaddu.


per scandalo al pudore


lu pritori ha cundannaddu,


per offesa a un gran signore


in prisgioni l’ha mandaddu.


E ad un ferru s’è impiccaddu


pa videssi inchibi drentu


senza offesa e né piccaddu


soru acchì no abia furaddu.


Candu sona la campana


lu carruzzu è abbandunaddu,


mancu un cani l’accumpagna,


senza crozi è suttarraddu.