Fabrizio casu una tristhi viriddai testoVi isthoggu mari ugna sera


e pensu acciaraddu abbaidendi lu zeru,


un nodu si femma in cori,


farani torra dui lagrimi e dori.


Si è ischrittu i lu disthinu


chi chissa dì Deu vi vuria vizinu,


eddu m’ha d’aischusthà.


Ma v’è ancora lu carori,


seddi voi dui abbrazzaddi cun amori,


nudda è più cumente sempri,


rimani un bioddu e milli sintimenti


chi posthu drentu a me…


Abà chi seddi vizinu, in mezzu a tutti li più beddi


isthelli chi vi so i lu zeru, di videvi sognu sempri,


di turravi ad abbrazzà pa pudemmi d’aggiuddà


e in chistha vidda cuntinuà.


Imbrazzu a Deu seddi drummendi, mamma, babbu e li fradeddi,


vibini di voi l’ammenti, di li mamenti più beddi.


Lu cori no sana mai da una tristhi viriddai


chi no azzettarani mai…


Vi isthoggu mari isthasera,


isthrignu fosthi i li mani un durori,


dui parauri in un pabbiru ischribu


di voi pa pinsavi vizinu.


Vint’anni, dui beddi fiori


i la vidda e in zeru liaddi d’amori


e abà ancora di più…


Abà chi seddi vizinu, in mezzu a tutti li più beddi


isthelli chi vi so i lu zeru, di videzi sognu sempri,


di turravi ad abbrazzà pa pudemmi d’aggiuddà


e in chistha vidda cuntinuà.


Imbrazzu a Deu seddi drummendi, mamma, babbu e li fradeddi,


vibini di voi l’ammenti, di li mamenti più beddi.


Lu cori no sana mai da una tristhi viriddai


chi no azzettarani mai…