Giovannino giordo maria speranza russo abia vuruddu testoM’era piazuddu pa tutta la mè vidda


abetti umpare a me


E abia vuruddu tinitti ancora in brazzu


acchì ti vuria bè


Pinsabu sempri chi dibintassi mannu


a fammi cumpagnia


E già sugnabu chi eri un giovanottu


e zi punì alligria


Abia vuruddu, abia vuruddu


videtti piccinneddu currendi i la carrera


Abia vuruddu, abia vuruddu


cunsummatti di basgi, isthrignitti e carignatti


Abia vuruddu, abia vuruddu


No passa ora chi tu mi torri in menti


suggendi in brazzu a mamma


E intendu ancora la bozi di criatura


drent’a l’arecci mei


Chisthu sirenziu no z’è mai isthaddu mai


drent’a chisth’aposentu


La casa è biodda e abà chisth’agnireddu


no è più affaccu a me


Abia vuruddu, abia vuruddu


cunsumatti di basgi, isthrignitti e carignatti


Abia vuruddu, abia vuruddu


abbrazzatti fosthi fosthi finz’a fatti mari


Abia vuruddu, abia vuruddu


Abia vuruddu, abia vuruddu


cunsumatti di basgi, isthrignitti e carignatti


Abia vuruddu, abia vuruddu


abbrazzatti fosthi fosthi finz’a fatti mari


Abia vuruddu, fiori meu…