Liberato tu te scurdat e me testo[Strofa 1]


Scennim' a Mergellin'


Nun ne parlamm' acchiu'


I cinq' ra matina


It's me and you


Na rosa 'e cint' spin'


Sei mis' senz' 'e te


Na botta rint'o cor'


Tu t'e scurdat' 'e me


Ij gir' a Mergellin'


Te port' addo' vuo' tu


In miezz' 'u [tacchettin'?]


It's me and you


Na rosa e cint' spin'


Si stong' senz' 'e te


Ca piogg' rint' 'o cor'


Tu t'e scurdat' 'e me


[Ritornello]


Tu t'e scurdat' 'e me


Tu t'e scurdat' 'e me


Tu t'e scurdat' 'e me


[Strofa 2]


Car' 'n gopp' 'o golf' 'na stella


Chiov' 'n gopp' a Procida


E tu t'e scurdat' 'e me


Guard' 'e fuoc' bass' Furcella


Chiov' 'n gopp' a Nisida


E tu t'e scurdat' 'e me


Chiur' gl'uocch' par' 'cchiu bell'


Chiov' 'n gopp' a Procida


E tu t'e scurdat' 'e me


Ce stann' 'e fuoc' bass' Furcella


Chiov' 'n gopp' a Nisida


E tu t'e scurdat' 'e me


Poi jamme a Marechiar'


Te port' addo' vuo' tu


Parlamm' chian' chian'


It's me and you


Na festa a trenta lir'


Mo 'o scur' è tutt' blu


Parlamm' chian' chian'


It's me and you


Ballamm' 'n facc' 'o mar


Te port' addo' vuo' tu


Parlamm' chian' chian'


It's me and you


Na festa a trenta lir'


Mo 'o scur' è tutt' blu


Parlamm' chian' chian'


Tu t'e scurdat' 'e me


[Ritornello]


Tu t'e scurdat' 'e me


Tu t'e scurdat'


Tu t'e scurdat' 'e me


[Bridge]


Car' 'n gopp' 'o golf' 'na stella


Guard' 'e fuoc' bass' Furcella


[Strofa 3]


Jamm' a Marechiar'


Te port' addo' vuo' tu


Parlamm' chian' chian'


It's me and you


Na festa a trenta lir'


Mo 'o scur' è tutt' blu


Parlamm' chian' chian'


It's me and you


Ballamm' 'n facc' 'o mar


Te port' addo' vuo' tu


Parlamm' chian' chian'


It's me and you


Na festa a trenta lir'


Mo 'o scur' è tutt' blu


Parlamm' chian' chian'


Tu t'e scurdat' 'e me


[Interludio]


Accend' 'a bomb'


Ma nun sent' 'a bott'


Ij 'nvec so' rimast' 'a sott'


[Ritornello]


Tu t'e scurdat' 'e me


Tu t'e scurdat' 'e me


I love you peccere'


Tu t'e scurdat' 'e me