Maria Carta Testi

Maria Carta Ave Maria Catalana Testo

Ave Maria,

plena de gràcia,

nostre Senyor és amb Tu,

i beneïta sés Tu

mes de totes les dones,

i beneït sigui

lo Fill tou Jesus.

Santa Maria,

Mare de Déu,

prega pels pobres pecadors,

que t’adoren,

ara i en l’hora

de la mort nostra.

Amen.