Nanni svampa pover martin testoCon la soa vanga semper in spalla,


ona canzon tant per cantà,


ona canzon tant per cantà,


in fond al coeur una gran voeuja,


semper in gir, domà a vangà...


Pòver Martin, pòver pantola,


vanga la tèrra, vanga el tò temp.


Per dò palanch e 'na michètta,


mattina prest, mezzdì, de nòtt,


mattina prest, mezzdì, de nòtt,


avanti e indree per la cunetta,


a voltà tèrra, a streppà mort...


Pòver Martin, pòver pantola,


vanga la tèrra, vanga el tò temp.


La faccia dura come el làres,


minga gelós, minga cattiv,


minga gelós, minga cattiv,


l'ha vangaa suu el terren dii alter


semper inscì, senza on sorris...


Pòver Martin, pòver pantola,


vanga la tèrra, vanga el tò temp.


E quand la mòrt l'ha vardaa in faccia


e la gh'ha dit de vangà puu,


e la gh'ha dit de vangà puu,


l'ha cominciaa a scavàss la fòssa


citto, de pressa, in de per luu.


Pòver Martin, pòver pantola,


vanga la tèrra, vanga el tò temp.


El s'è scavaa a man luu la fòssa,


dii volte mai vegniss quajvun,


dii volte mai vegniss quajvun,


e 'l s'è slongaa denter de prèssa,


senza dì nient, nient a nissun...


Pòver Martin, pòver pantola,


dòrma in la tèrra, sòtta el tò temp.