Olivia sellerio vinissi lo jornu e lu mumentu testoBinidittu lu jornu e lu mumentu


quannu tò matri, a latu ti truvò;


dopu di novi misi, ccu grandi stentu


mamma chiamasti e ‘nfrunti ti vasò.


Dormi nicuzzu ccu l'angiuli tò...


dormi e riposa, ti cantu la vò...


Si di lu celu calassi la fata,


nun li putissi fari 'sti splinduri


ca stà facennu tu, bidduzza amata,


‘ndi sta nacuzza di rosi e di ciuri.


Dormi figliuzzu ccu l'angiuli tò...


dormi e riposa, ti cantu la vò... (2)


vò... vò... vò...


dormi figghiu e fai la vò...