Paolo Zicconi Testi

Paolo Zicconi Minyona Morena Testo

Desperta-te o prenda graciosa

i escolta la mia llamenta

que mentres tu romis contenta

jo pas la vida afannosa.

Per ésser tu graciosa

escolta qui te vol bé,

que fins a la gent del carrer

per a mi arresta torbada.

La passaré assentenciada

la bella joventut mia;

m’has posat en agonia

i lo cor meu, m’has arrobat.

Desperta-te o prenda graciosa

i escolta la mia llamenta

que mentres tu romis contenta

jo pas la vida afannosa.

La passaré assentenciada

la bella joventut mia

m’has posat en agonia

i lo cor meu, m’has arrobat.

Desperta-te o prenda graciosa

i escolta la mia llamenta.

Tingues de mi pietat,

oh bella minyona morena!

Que les mies abundants venes

versen llàgrimes de pietat…

Desperta-te o prenda graciosa

i escolta la mia llamenta…

Oh bella minyona morena!

Oh bella minyona morena!