Serena rigacci byealex es a slepp az en rozsam testoAz én rózsám egy olyan szép lány


Hogy koporsója


Arany széf tán


Benne alszik az én rózsám


Arany szeplők pozsgás arcán


És néha van hogy csókot kérek


az én rózsám édes méreg


Koporsója tárva nyitva


benne fekszem én is sírva


Az én rózsám pántlikája


Lobog a szélben vihar cibálja


Úgy szerette az én rózsám


Bús hajában nincsen ott már


És néha van hogy lopva kérem


Az én rózsám hogy haza térjen


Koporsója tárva-nyitva


Benne fekszik ő is sírva


Az én rózsám egy olyan szép lány


Ha keble ringat szívem szét mál


Elaltat majd az én rózsám


S ölel újra egyszer majd tán


És néha van hogy látni vélem


Az én rózsám nyári szélben


Koporsója tárva-nyitva


Benne fekszünk ketten sírva